AIMNET là gì?


Bạn đang tìm kiếm ý nghĩa của AIMNET? Trên hình ảnh sau đây, bạn có thể thấy các định nghĩa chính của AIMNET. Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể tải xuống tệp hình ảnh để in hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của mình qua Facebook, Twitter, Pinterest, Google, v.v. Để xem tất cả ý nghĩa của AIMNET, vui lòng cuộn xuống. Danh sách đầy đủ các định nghĩa được hiển thị trong bảng dưới đây theo thứ tự bảng chữ cái.

Ý nghĩa chính của AIMNET

Hình ảnh sau đây trình bày ý nghĩa được sử dụng phổ biến nhất của AIMNET. Bạn có thể gửi tệp hình ảnh ở định dạng PNG để sử dụng ngoại tuyến hoặc gửi cho bạn bè qua email.Nếu bạn là quản trị trang web của trang web phi thương mại, vui lòng xuất bản hình ảnh của định nghĩa AIMNET trên trang web của bạn.

aimnet hiện những gì đứng cho

Tất cả các định nghĩa của AIMNET

Như đã đề cập ở trên, bạn sẽ thấy tất cả các ý nghĩa của AIMNET trong bảng sau. Xin biết rằng tất cả các định nghĩa được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái.Bạn có thể nhấp vào liên kết ở bên phải để xem thông tin chi tiết của từng định nghĩa, bao gồm các định nghĩa bằng tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương của bạn.
từ viết tắtĐịnh nghĩa
AIMNETATC Interbase Multiuser mạng
AIMNETCơ sở hạ tầng kiến trúc quản lý mạng
AIMNETDành cho người lớn chấn thương quản lý mạng
AIMNETMua lại thông tin quản lý mạng
AIMNETNam cực từ kế quốc tế mạng
AIMNETTất cả các lối vào Hải quân Ấn Độ thử nghiệm