AMHA: Các Hiệp hội của người quản trị sức khỏe tâm thần


AMHA có nghĩa là gì? AMHA là viết tắt của Các Hiệp hội của người quản trị sức khỏe tâm thần. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Các Hiệp hội của người quản trị sức khỏe tâm thần, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Các Hiệp hội của người quản trị sức khỏe tâm thần trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của AMHA được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài AMHA, Các Hiệp hội của người quản trị sức khỏe tâm thần có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

AMHA = Các Hiệp hội của người quản trị sức khỏe tâm thần

Tìm kiếm định nghĩa chung của AMHA? AMHA có nghĩa là Các Hiệp hội của người quản trị sức khỏe tâm thần. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của AMHA trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của AMHA bằng tiếng Anh: Các Hiệp hội của người quản trị sức khỏe tâm thần. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

AMHA: Các Hiệp hội của người quản trị sức khỏe tâm thần

Ý nghĩa của AMHA bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, AMHA được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Các Hiệp hội của người quản trị sức khỏe tâm thần. Trang này là tất cả về từ viết tắt của AMHA và ý nghĩa của nó là Các Hiệp hội của người quản trị sức khỏe tâm thần. Xin lưu ý rằng Các Hiệp hội của người quản trị sức khỏe tâm thần không phải là ý nghĩa duy chỉ của AMHA. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của AMHA, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của AMHA từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Association of Mental Health Administrators

Ý nghĩa khác của AMHA

Bên cạnh Các Hiệp hội của người quản trị sức khỏe tâm thần, AMHA có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của AMHA, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Các Hiệp hội của người quản trị sức khỏe tâm thần bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Các Hiệp hội của người quản trị sức khỏe tâm thần bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

AMHA định nghĩa:
    ... Thêm