CHN là gì?


Bạn đang tìm kiếm ý nghĩa của CHN? Trên hình ảnh sau đây, bạn có thể thấy các định nghĩa chính của CHN. Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể tải xuống tệp hình ảnh để in hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của mình qua Facebook, Twitter, Pinterest, Google, v.v. Để xem tất cả ý nghĩa của CHN, vui lòng cuộn xuống. Danh sách đầy đủ các định nghĩa được hiển thị trong bảng dưới đây theo thứ tự bảng chữ cái.

Ý nghĩa chính của CHN

Hình ảnh sau đây trình bày ý nghĩa được sử dụng phổ biến nhất của CHN. Bạn có thể gửi tệp hình ảnh ở định dạng PNG để sử dụng ngoại tuyến hoặc gửi cho bạn bè qua email.Nếu bạn là quản trị trang web của trang web phi thương mại, vui lòng xuất bản hình ảnh của định nghĩa CHN trên trang web của bạn.

chn hiện những gì đứng cho

Tất cả các định nghĩa của CHN

Như đã đề cập ở trên, bạn sẽ thấy tất cả các ý nghĩa của CHN trong bảng sau. Xin biết rằng tất cả các định nghĩa được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái.Bạn có thể nhấp vào liên kết ở bên phải để xem thông tin chi tiết của từng định nghĩa, bao gồm các định nghĩa bằng tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương của bạn.
từ viết tắtĐịnh nghĩa
CHNBanco de Crédito Hipotecario Nacional
CHNBẩm sinh Hypomyelinating thần kinh
CHNCalifornia Homeschool mạng
CHNCanada y tế
CHNCarbon, hydro, nitơ
CHNCarondelet nhóm y tế
CHNChristian Homeschool mạng của Washington
CHNChuỗi
CHNChứng nhận suốt y tá
CHNCleveland nhà mạng
CHNColorado y tế mạng
CHNComité d'Homologation quốc gia
CHNConnecticut Homeschool mạng
CHNCâu lạc bộ Haltérophile Neuchâtel
CHNCâu lạc bộ Hippique de Nice
CHNCâu lạc bộ Hippique de la Navarre
CHNCâu lạc bộ d'Histoire des Neurosciences
CHNCéramique Haute Normandie
CHNCộng đồng y tế y tá
CHNLiên minh vào nhu cầu của con người
CHNLiên đoàn quốc gia Chicago
CHNPhối hợp Handicap Normandie
CHNTrung Quốc
CHNTrung tâm dinh dưỡng con người
CHNTrường cao đẳng Hoops Net
CHNUng thư hy vọng mạng