CMLC: Bản quyền âm nhạc giấy phép tư vấn


CMLC có nghĩa là gì? CMLC là viết tắt của Bản quyền âm nhạc giấy phép tư vấn. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Bản quyền âm nhạc giấy phép tư vấn, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Bản quyền âm nhạc giấy phép tư vấn trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của CMLC được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài CMLC, Bản quyền âm nhạc giấy phép tư vấn có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

CMLC = Bản quyền âm nhạc giấy phép tư vấn

Tìm kiếm định nghĩa chung của CMLC? CMLC có nghĩa là Bản quyền âm nhạc giấy phép tư vấn. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của CMLC trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của CMLC bằng tiếng Anh: Bản quyền âm nhạc giấy phép tư vấn. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

CMLC: Bản quyền âm nhạc giấy phép tư vấn

Ý nghĩa của CMLC bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, CMLC được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Bản quyền âm nhạc giấy phép tư vấn. Trang này là tất cả về từ viết tắt của CMLC và ý nghĩa của nó là Bản quyền âm nhạc giấy phép tư vấn. Xin lưu ý rằng Bản quyền âm nhạc giấy phép tư vấn không phải là ý nghĩa duy chỉ của CMLC. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của CMLC, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của CMLC từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Copyright Music Licence Consultancy

Ý nghĩa khác của CMLC

Bên cạnh Bản quyền âm nhạc giấy phép tư vấn, CMLC có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của CMLC, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Bản quyền âm nhạc giấy phép tư vấn bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Bản quyền âm nhạc giấy phép tư vấn bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

CMLC định nghĩa:
    ... Thêm