COMM: Khớp nối hệ số


COMM có nghĩa là gì? COMM là viết tắt của Khớp nối hệ số. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Khớp nối hệ số, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Khớp nối hệ số trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của COMM được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài COMM, Khớp nối hệ số có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

COMM = Khớp nối hệ số

Tìm kiếm định nghĩa chung của COMM? COMM có nghĩa là Khớp nối hệ số. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của COMM trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của COMM bằng tiếng Anh: Khớp nối hệ số. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

COMM: Khớp nối hệ số

Ý nghĩa của COMM bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, COMM được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Khớp nối hệ số. Trang này là tất cả về từ viết tắt của COMM và ý nghĩa của nó là Khớp nối hệ số. Xin lưu ý rằng Khớp nối hệ số không phải là ý nghĩa duy chỉ của COMM. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của COMM, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của COMM từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Coupling Multiplier

Ý nghĩa khác của COMM

Bên cạnh Khớp nối hệ số, COMM có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của COMM, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Khớp nối hệ số bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Khớp nối hệ số bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.