COSPA là gì?


Bạn đang tìm kiếm ý nghĩa của COSPA? Trên hình ảnh sau đây, bạn có thể thấy các định nghĩa chính của COSPA. Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể tải xuống tệp hình ảnh để in hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của mình qua Facebook, Twitter, Pinterest, Google, v.v. Để xem tất cả ý nghĩa của COSPA, vui lòng cuộn xuống. Danh sách đầy đủ các định nghĩa được hiển thị trong bảng dưới đây theo thứ tự bảng chữ cái.

Ý nghĩa chính của COSPA

Hình ảnh sau đây trình bày ý nghĩa được sử dụng phổ biến nhất của COSPA. Bạn có thể gửi tệp hình ảnh ở định dạng PNG để sử dụng ngoại tuyến hoặc gửi cho bạn bè qua email.Nếu bạn là quản trị trang web của trang web phi thương mại, vui lòng xuất bản hình ảnh của định nghĩa COSPA trên trang web của bạn.

cospa hiện những gì đứng cho

Tất cả các định nghĩa của COSPA

Như đã đề cập ở trên, bạn sẽ thấy tất cả các ý nghĩa của COSPA trong bảng sau. Xin biết rằng tất cả các định nghĩa được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái.Bạn có thể nhấp vào liên kết ở bên phải để xem thông tin chi tiết của từng định nghĩa, bao gồm các định nghĩa bằng tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương của bạn.
từ viết tắtĐịnh nghĩa
COSPABão củng cố dự báo cho hàng không
COSPAPhối hợp văn phòng cho sinh viên vị trí ở nước ngoài
COSPATập đoàn cho các mã nguồn mở trong hành chính công