DSCO: Chuỗi cung ứng giám đốc hoạt động


DSCO có nghĩa là gì? DSCO là viết tắt của Chuỗi cung ứng giám đốc hoạt động. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Chuỗi cung ứng giám đốc hoạt động, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Chuỗi cung ứng giám đốc hoạt động trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của DSCO được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài DSCO, Chuỗi cung ứng giám đốc hoạt động có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

DSCO = Chuỗi cung ứng giám đốc hoạt động

Tìm kiếm định nghĩa chung của DSCO? DSCO có nghĩa là Chuỗi cung ứng giám đốc hoạt động. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của DSCO trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của DSCO bằng tiếng Anh: Chuỗi cung ứng giám đốc hoạt động. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

DSCO: Chuỗi cung ứng giám đốc hoạt động

Ý nghĩa của DSCO bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, DSCO được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Chuỗi cung ứng giám đốc hoạt động. Trang này là tất cả về từ viết tắt của DSCO và ý nghĩa của nó là Chuỗi cung ứng giám đốc hoạt động. Xin lưu ý rằng Chuỗi cung ứng giám đốc hoạt động không phải là ý nghĩa duy chỉ của DSCO. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của DSCO, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của DSCO từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Director Supply Chain Operations

Ý nghĩa khác của DSCO

Bên cạnh Chuỗi cung ứng giám đốc hoạt động, DSCO có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của DSCO, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Chuỗi cung ứng giám đốc hoạt động bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Chuỗi cung ứng giám đốc hoạt động bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

DSCO định nghĩa:
    ... Thêm