EMDN là gì?


Bạn đang tìm kiếm ý nghĩa của EMDN? Trên hình ảnh sau đây, bạn có thể thấy các định nghĩa chính của EMDN. Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể tải xuống tệp hình ảnh để in hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của mình qua Facebook, Twitter, Pinterest, Google, v.v. Để xem tất cả ý nghĩa của EMDN, vui lòng cuộn xuống. Danh sách đầy đủ các định nghĩa được hiển thị trong bảng dưới đây theo thứ tự bảng chữ cái.

Ý nghĩa chính của EMDN

Hình ảnh sau đây trình bày ý nghĩa được sử dụng phổ biến nhất của EMDN. Bạn có thể gửi tệp hình ảnh ở định dạng PNG để sử dụng ngoại tuyến hoặc gửi cho bạn bè qua email.Nếu bạn là quản trị trang web của trang web phi thương mại, vui lòng xuất bản hình ảnh của định nghĩa EMDN trên trang web của bạn.

emdn hiện những gì đứng cho

Tất cả các định nghĩa của EMDN

Như đã đề cập ở trên, bạn sẽ thấy tất cả các ý nghĩa của EMDN trong bảng sau. Xin biết rằng tất cả các định nghĩa được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái.Bạn có thể nhấp vào liên kết ở bên phải để xem thông tin chi tiết của từng định nghĩa, bao gồm các định nghĩa bằng tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương của bạn.
từ viết tắtĐịnh nghĩa
EMDNChâu Âu ti thể bệnh mạng
EMDNEstado Mayor de la Defensa Nacional