ERSC: Môi trường trung tâm cảm biến từ xa


ERSC có nghĩa là gì? ERSC là viết tắt của Môi trường trung tâm cảm biến từ xa. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Môi trường trung tâm cảm biến từ xa, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Môi trường trung tâm cảm biến từ xa trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của ERSC được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài ERSC, Môi trường trung tâm cảm biến từ xa có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

ERSC = Môi trường trung tâm cảm biến từ xa

Tìm kiếm định nghĩa chung của ERSC? ERSC có nghĩa là Môi trường trung tâm cảm biến từ xa. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của ERSC trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của ERSC bằng tiếng Anh: Môi trường trung tâm cảm biến từ xa. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

ERSC: Môi trường trung tâm cảm biến từ xa

Ý nghĩa của ERSC bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, ERSC được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Môi trường trung tâm cảm biến từ xa. Trang này là tất cả về từ viết tắt của ERSC và ý nghĩa của nó là Môi trường trung tâm cảm biến từ xa. Xin lưu ý rằng Môi trường trung tâm cảm biến từ xa không phải là ý nghĩa duy chỉ của ERSC. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của ERSC, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của ERSC từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Environmental Remote Sensing Center

Ý nghĩa khác của ERSC

Bên cạnh Môi trường trung tâm cảm biến từ xa, ERSC có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của ERSC, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Môi trường trung tâm cảm biến từ xa bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Môi trường trung tâm cảm biến từ xa bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

ERSC định nghĩa:
    ... Thêm