ICICTH là gì?


Bạn đang tìm kiếm ý nghĩa của ICICTH? Trên hình ảnh sau đây, bạn có thể thấy các định nghĩa chính của ICICTH. Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể tải xuống tệp hình ảnh để in hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của mình qua Facebook, Twitter, Pinterest, Google, v.v. Để xem tất cả ý nghĩa của ICICTH, vui lòng cuộn xuống. Danh sách đầy đủ các định nghĩa được hiển thị trong bảng dưới đây theo thứ tự bảng chữ cái.

Ý nghĩa chính của ICICTH

Hình ảnh sau đây trình bày ý nghĩa được sử dụng phổ biến nhất của ICICTH. Bạn có thể gửi tệp hình ảnh ở định dạng PNG để sử dụng ngoại tuyến hoặc gửi cho bạn bè qua email.Nếu bạn là quản trị trang web của trang web phi thương mại, vui lòng xuất bản hình ảnh của định nghĩa ICICTH trên trang web của bạn.

icicth hiện những gì đứng cho

Tất cả các định nghĩa của ICICTH

Như đã đề cập ở trên, bạn sẽ thấy tất cả các ý nghĩa của ICICTH trong bảng sau. Xin biết rằng tất cả các định nghĩa được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái.Bạn có thể nhấp vào liên kết ở bên phải để xem thông tin chi tiết của từng định nghĩa, bao gồm các định nghĩa bằng tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương của bạn.
từ viết tắtĐịnh nghĩa
ICICTHCác hội nghị quốc tế về công nghệ thông tin truyền thông sức khỏe