INMS: Hệ thống quản lý mạng lưới quốc tế


INMS có nghĩa là gì? INMS là viết tắt của Hệ thống quản lý mạng lưới quốc tế. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Hệ thống quản lý mạng lưới quốc tế, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hệ thống quản lý mạng lưới quốc tế trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của INMS được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài INMS, Hệ thống quản lý mạng lưới quốc tế có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

INMS = Hệ thống quản lý mạng lưới quốc tế

Tìm kiếm định nghĩa chung của INMS? INMS có nghĩa là Hệ thống quản lý mạng lưới quốc tế. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của INMS trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của INMS bằng tiếng Anh: Hệ thống quản lý mạng lưới quốc tế. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

INMS: Hệ thống quản lý mạng lưới quốc tế

Ý nghĩa của INMS bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, INMS được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Hệ thống quản lý mạng lưới quốc tế. Trang này là tất cả về từ viết tắt của INMS và ý nghĩa của nó là Hệ thống quản lý mạng lưới quốc tế. Xin lưu ý rằng Hệ thống quản lý mạng lưới quốc tế không phải là ý nghĩa duy chỉ của INMS. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của INMS, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của INMS từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: International Network Management System

Ý nghĩa khác của INMS

Bên cạnh Hệ thống quản lý mạng lưới quốc tế, INMS có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của INMS, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Hệ thống quản lý mạng lưới quốc tế bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hệ thống quản lý mạng lưới quốc tế bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

INMS định nghĩa:
    ... Thêm