ISHP: Cá nhân học y tế kế hoạch


ISHP có nghĩa là gì? ISHP là viết tắt của Cá nhân học y tế kế hoạch. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Cá nhân học y tế kế hoạch, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Cá nhân học y tế kế hoạch trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của ISHP được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài ISHP, Cá nhân học y tế kế hoạch có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

ISHP = Cá nhân học y tế kế hoạch

Tìm kiếm định nghĩa chung của ISHP? ISHP có nghĩa là Cá nhân học y tế kế hoạch. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của ISHP trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của ISHP bằng tiếng Anh: Cá nhân học y tế kế hoạch. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

ISHP: Cá nhân học y tế kế hoạch

Ý nghĩa của ISHP bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, ISHP được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Cá nhân học y tế kế hoạch. Trang này là tất cả về từ viết tắt của ISHP và ý nghĩa của nó là Cá nhân học y tế kế hoạch. Xin lưu ý rằng Cá nhân học y tế kế hoạch không phải là ý nghĩa duy chỉ của ISHP. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của ISHP, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của ISHP từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Individualized School Health Plan

Ý nghĩa khác của ISHP

Bên cạnh Cá nhân học y tế kế hoạch, ISHP có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của ISHP, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Cá nhân học y tế kế hoạch bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Cá nhân học y tế kế hoạch bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

ISHP định nghĩa:
    ... Thêm