MCAR: Điện thoại di động tự động thẩm Mỹ sửa chữa


MCAR có nghĩa là gì? MCAR là viết tắt của Điện thoại di động tự động thẩm Mỹ sửa chữa. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Điện thoại di động tự động thẩm Mỹ sửa chữa, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Điện thoại di động tự động thẩm Mỹ sửa chữa trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của MCAR được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài MCAR, Điện thoại di động tự động thẩm Mỹ sửa chữa có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

MCAR = Điện thoại di động tự động thẩm Mỹ sửa chữa

Tìm kiếm định nghĩa chung của MCAR? MCAR có nghĩa là Điện thoại di động tự động thẩm Mỹ sửa chữa. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của MCAR trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của MCAR bằng tiếng Anh: Điện thoại di động tự động thẩm Mỹ sửa chữa. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

MCAR: Điện thoại di động tự động thẩm Mỹ sửa chữa

Ý nghĩa của MCAR bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, MCAR được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Điện thoại di động tự động thẩm Mỹ sửa chữa. Trang này là tất cả về từ viết tắt của MCAR và ý nghĩa của nó là Điện thoại di động tự động thẩm Mỹ sửa chữa. Xin lưu ý rằng Điện thoại di động tự động thẩm Mỹ sửa chữa không phải là ý nghĩa duy chỉ của MCAR. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của MCAR, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của MCAR từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Mobile Cosmetic Auto Repairs

Ý nghĩa khác của MCAR

Bên cạnh Điện thoại di động tự động thẩm Mỹ sửa chữa, MCAR có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của MCAR, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Điện thoại di động tự động thẩm Mỹ sửa chữa bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Điện thoại di động tự động thẩm Mỹ sửa chữa bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

MCAR định nghĩa:
    ... Thêm