MMFC: Muriel McQueen Fergusson Trung tâm


MMFC có nghĩa là gì? MMFC là viết tắt của Muriel McQueen Fergusson Trung tâm. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Muriel McQueen Fergusson Trung tâm, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Muriel McQueen Fergusson Trung tâm trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của MMFC được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài MMFC, Muriel McQueen Fergusson Trung tâm có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

MMFC = Muriel McQueen Fergusson Trung tâm

Tìm kiếm định nghĩa chung của MMFC? MMFC có nghĩa là Muriel McQueen Fergusson Trung tâm. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của MMFC trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của MMFC bằng tiếng Anh: Muriel McQueen Fergusson Trung tâm. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

MMFC: Muriel McQueen Fergusson Trung tâm

Ý nghĩa của MMFC bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, MMFC được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Muriel McQueen Fergusson Trung tâm. Trang này là tất cả về từ viết tắt của MMFC và ý nghĩa của nó là Muriel McQueen Fergusson Trung tâm. Xin lưu ý rằng Muriel McQueen Fergusson Trung tâm không phải là ý nghĩa duy chỉ của MMFC. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của MMFC, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của MMFC từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Muriel McQueen Fergusson Centre

Ý nghĩa khác của MMFC

Bên cạnh Muriel McQueen Fergusson Trung tâm, MMFC có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của MMFC, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Muriel McQueen Fergusson Trung tâm bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Muriel McQueen Fergusson Trung tâm bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

MMFC định nghĩa:
    ... Thêm