N.P.: Na Przyk³ad


N.P. có nghĩa là gì? N.P. là viết tắt của Na Przyk³ad. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Na Przyk³ad, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Na Przyk³ad trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của N.P. được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài N.P., Na Przyk³ad có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

N.P. = Na Przyk³ad

Tìm kiếm định nghĩa chung của N.P.? N.P. có nghĩa là Na Przyk³ad. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của N.P. trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của N.P. bằng tiếng Anh: Na Przyk³ad. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

N.P.: Na Przyk³ad

Ý nghĩa của N.P. bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, N.P. được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Na Przyk³ad. Trang này là tất cả về từ viết tắt của N.P. và ý nghĩa của nó là Na Przyk³ad. Xin lưu ý rằng Na Przyk³ad không phải là ý nghĩa duy chỉ của N.P.. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của N.P., vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của N.P. từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Na Przyk³ad

Ý nghĩa khác của N.P.

Bên cạnh Na Przyk³ad, N.P. có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của N.P., vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Na Przyk³ad bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Na Przyk³ad bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

N.P. định nghĩa:
... Thêm