OCK: Oleckie Centrum Kultury


OCK có nghĩa là gì? OCK là viết tắt của Oleckie Centrum Kultury. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Oleckie Centrum Kultury, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Oleckie Centrum Kultury trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của OCK được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài OCK, Oleckie Centrum Kultury có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

OCK = Oleckie Centrum Kultury

Tìm kiếm định nghĩa chung của OCK? OCK có nghĩa là Oleckie Centrum Kultury. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của OCK trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của OCK bằng tiếng Anh: Oleckie Centrum Kultury. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

OCK: Oleckie Centrum Kultury

Ý nghĩa của OCK bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, OCK được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Oleckie Centrum Kultury. Trang này là tất cả về từ viết tắt của OCK và ý nghĩa của nó là Oleckie Centrum Kultury. Xin lưu ý rằng Oleckie Centrum Kultury không phải là ý nghĩa duy chỉ của OCK. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của OCK, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của OCK từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Oleckie Centrum Kultury

Ý nghĩa khác của OCK

Bên cạnh Oleckie Centrum Kultury, OCK có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của OCK, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Oleckie Centrum Kultury bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Oleckie Centrum Kultury bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

OCK định nghĩa:
    ... Thêm