PIRP: Vượt qua trong thực tế xem xét


PIRP có nghĩa là gì? PIRP là viết tắt của Vượt qua trong thực tế xem xét. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Vượt qua trong thực tế xem xét, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Vượt qua trong thực tế xem xét trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của PIRP được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài PIRP, Vượt qua trong thực tế xem xét có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

PIRP = Vượt qua trong thực tế xem xét

Tìm kiếm định nghĩa chung của PIRP? PIRP có nghĩa là Vượt qua trong thực tế xem xét. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của PIRP trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của PIRP bằng tiếng Anh: Vượt qua trong thực tế xem xét. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

PIRP: Vượt qua trong thực tế xem xét

Ý nghĩa của PIRP bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, PIRP được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Vượt qua trong thực tế xem xét. Trang này là tất cả về từ viết tắt của PIRP và ý nghĩa của nó là Vượt qua trong thực tế xem xét. Xin lưu ý rằng Vượt qua trong thực tế xem xét không phải là ý nghĩa duy chỉ của PIRP. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của PIRP, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của PIRP từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Pass In Review Practice

Ý nghĩa khác của PIRP

Bên cạnh Vượt qua trong thực tế xem xét, PIRP có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của PIRP, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Vượt qua trong thực tế xem xét bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Vượt qua trong thực tế xem xét bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

PIRP định nghĩa:
    ... Thêm