PIRP: Chương trình phục hồi chức năng tích hợp cá tính


PIRP có nghĩa là gì? PIRP là viết tắt của Chương trình phục hồi chức năng tích hợp cá tính. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Chương trình phục hồi chức năng tích hợp cá tính, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Chương trình phục hồi chức năng tích hợp cá tính trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của PIRP được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài PIRP, Chương trình phục hồi chức năng tích hợp cá tính có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

PIRP = Chương trình phục hồi chức năng tích hợp cá tính

Tìm kiếm định nghĩa chung của PIRP? PIRP có nghĩa là Chương trình phục hồi chức năng tích hợp cá tính. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của PIRP trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của PIRP bằng tiếng Anh: Chương trình phục hồi chức năng tích hợp cá tính. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

PIRP: Chương trình phục hồi chức năng tích hợp cá tính

Ý nghĩa của PIRP bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, PIRP được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Chương trình phục hồi chức năng tích hợp cá tính. Trang này là tất cả về từ viết tắt của PIRP và ý nghĩa của nó là Chương trình phục hồi chức năng tích hợp cá tính. Xin lưu ý rằng Chương trình phục hồi chức năng tích hợp cá tính không phải là ý nghĩa duy chỉ của PIRP. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của PIRP, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của PIRP từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Personality Integration Rehabilitation Program

Ý nghĩa khác của PIRP

Bên cạnh Chương trình phục hồi chức năng tích hợp cá tính, PIRP có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của PIRP, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Chương trình phục hồi chức năng tích hợp cá tính bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Chương trình phục hồi chức năng tích hợp cá tính bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

PIRP định nghĩa:
    ... Thêm