SEATS: Dịch vụ đào tạo Nam đông Úc


SEATS có nghĩa là gì? SEATS là viết tắt của Dịch vụ đào tạo Nam đông Úc. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Dịch vụ đào tạo Nam đông Úc, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Dịch vụ đào tạo Nam đông Úc trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của SEATS được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài SEATS, Dịch vụ đào tạo Nam đông Úc có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

SEATS = Dịch vụ đào tạo Nam đông Úc

Tìm kiếm định nghĩa chung của SEATS? SEATS có nghĩa là Dịch vụ đào tạo Nam đông Úc. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của SEATS trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của SEATS bằng tiếng Anh: Dịch vụ đào tạo Nam đông Úc. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

SEATS: Dịch vụ đào tạo Nam đông Úc

Ý nghĩa của SEATS bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, SEATS được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Dịch vụ đào tạo Nam đông Úc. Trang này là tất cả về từ viết tắt của SEATS và ý nghĩa của nó là Dịch vụ đào tạo Nam đông Úc. Xin lưu ý rằng Dịch vụ đào tạo Nam đông Úc không phải là ý nghĩa duy chỉ của SEATS. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của SEATS, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của SEATS từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: South East Australian Training Services

Ý nghĩa khác của SEATS

Bên cạnh Dịch vụ đào tạo Nam đông Úc, SEATS có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của SEATS, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Dịch vụ đào tạo Nam đông Úc bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Dịch vụ đào tạo Nam đông Úc bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

SEATS định nghĩa:
    ... Thêm