SMTP: Kỹ thuật mô hình nguồn gói


SMTP có nghĩa là gì? SMTP là viết tắt của Kỹ thuật mô hình nguồn gói. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Kỹ thuật mô hình nguồn gói, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Kỹ thuật mô hình nguồn gói trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của SMTP được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài SMTP, Kỹ thuật mô hình nguồn gói có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

SMTP = Kỹ thuật mô hình nguồn gói

Tìm kiếm định nghĩa chung của SMTP? SMTP có nghĩa là Kỹ thuật mô hình nguồn gói. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của SMTP trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của SMTP bằng tiếng Anh: Kỹ thuật mô hình nguồn gói. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

SMTP: Kỹ thuật mô hình nguồn gói

Ý nghĩa của SMTP bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, SMTP được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Kỹ thuật mô hình nguồn gói. Trang này là tất cả về từ viết tắt của SMTP và ý nghĩa của nó là Kỹ thuật mô hình nguồn gói. Xin lưu ý rằng Kỹ thuật mô hình nguồn gói không phải là ý nghĩa duy chỉ của SMTP. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của SMTP, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của SMTP từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Source-Model Technique Package

Ý nghĩa khác của SMTP

Bên cạnh Kỹ thuật mô hình nguồn gói, SMTP có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của SMTP, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Kỹ thuật mô hình nguồn gói bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Kỹ thuật mô hình nguồn gói bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

SMTP định nghĩa:
    ... Thêm