TACP: Nhà hát máy kiểm soát đảng


TACP có nghĩa là gì? TACP là viết tắt của Nhà hát máy kiểm soát đảng. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Nhà hát máy kiểm soát đảng, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Nhà hát máy kiểm soát đảng trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của TACP được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài TACP, Nhà hát máy kiểm soát đảng có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

TACP = Nhà hát máy kiểm soát đảng

Tìm kiếm định nghĩa chung của TACP? TACP có nghĩa là Nhà hát máy kiểm soát đảng. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của TACP trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của TACP bằng tiếng Anh: Nhà hát máy kiểm soát đảng. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

TACP: Nhà hát máy kiểm soát đảng

Ý nghĩa của TACP bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, TACP được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Nhà hát máy kiểm soát đảng. Trang này là tất cả về từ viết tắt của TACP và ý nghĩa của nó là Nhà hát máy kiểm soát đảng. Xin lưu ý rằng Nhà hát máy kiểm soát đảng không phải là ý nghĩa duy chỉ của TACP. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của TACP, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của TACP từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Theater Air Control Party

Ý nghĩa khác của TACP

Bên cạnh Nhà hát máy kiểm soát đảng, TACP có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của TACP, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Nhà hát máy kiểm soát đảng bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Nhà hát máy kiểm soát đảng bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

TACP định nghĩa:
    ... Thêm