UMSI: Đại học để sáng kiến y tế trường học


UMSI có nghĩa là gì? UMSI là viết tắt của Đại học để sáng kiến y tế trường học. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Đại học để sáng kiến y tế trường học, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Đại học để sáng kiến y tế trường học trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của UMSI được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài UMSI, Đại học để sáng kiến y tế trường học có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

UMSI = Đại học để sáng kiến y tế trường học

Tìm kiếm định nghĩa chung của UMSI? UMSI có nghĩa là Đại học để sáng kiến y tế trường học. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của UMSI trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của UMSI bằng tiếng Anh: Đại học để sáng kiến y tế trường học. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

UMSI: Đại học để sáng kiến y tế trường học

Ý nghĩa của UMSI bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, UMSI được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Đại học để sáng kiến y tế trường học. Trang này là tất cả về từ viết tắt của UMSI và ý nghĩa của nó là Đại học để sáng kiến y tế trường học. Xin lưu ý rằng Đại học để sáng kiến y tế trường học không phải là ý nghĩa duy chỉ của UMSI. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của UMSI, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của UMSI từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Undergraduate to Medical School Initiative

Ý nghĩa khác của UMSI

Bên cạnh Đại học để sáng kiến y tế trường học, UMSI có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của UMSI, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Đại học để sáng kiến y tế trường học bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Đại học để sáng kiến y tế trường học bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

UMSI định nghĩa:
    ... Thêm