UTOPIA: Giao thông đô thị tùy chọn cho hệ thống động lực và các công cụ để phân tích


UTOPIA có nghĩa là gì? UTOPIA là viết tắt của Giao thông đô thị tùy chọn cho hệ thống động lực và các công cụ để phân tích. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Giao thông đô thị tùy chọn cho hệ thống động lực và các công cụ để phân tích, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Giao thông đô thị tùy chọn cho hệ thống động lực và các công cụ để phân tích trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của UTOPIA được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài UTOPIA, Giao thông đô thị tùy chọn cho hệ thống động lực và các công cụ để phân tích có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

UTOPIA = Giao thông đô thị tùy chọn cho hệ thống động lực và các công cụ để phân tích

Tìm kiếm định nghĩa chung của UTOPIA? UTOPIA có nghĩa là Giao thông đô thị tùy chọn cho hệ thống động lực và các công cụ để phân tích. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của UTOPIA trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của UTOPIA bằng tiếng Anh: Giao thông đô thị tùy chọn cho hệ thống động lực và các công cụ để phân tích. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

UTOPIA: Giao thông đô thị tùy chọn cho hệ thống động lực và các công cụ để phân tích

Ý nghĩa của UTOPIA bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, UTOPIA được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Giao thông đô thị tùy chọn cho hệ thống động lực và các công cụ để phân tích. Trang này là tất cả về từ viết tắt của UTOPIA và ý nghĩa của nó là Giao thông đô thị tùy chọn cho hệ thống động lực và các công cụ để phân tích. Xin lưu ý rằng Giao thông đô thị tùy chọn cho hệ thống động lực và các công cụ để phân tích không phải là ý nghĩa duy chỉ của UTOPIA. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của UTOPIA, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của UTOPIA từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Urban Transport Options for Propulsion Systems and Instruments for Analysis

Ý nghĩa khác của UTOPIA

Bên cạnh Giao thông đô thị tùy chọn cho hệ thống động lực và các công cụ để phân tích, UTOPIA có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của UTOPIA, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Giao thông đô thị tùy chọn cho hệ thống động lực và các công cụ để phân tích bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Giao thông đô thị tùy chọn cho hệ thống động lực và các công cụ để phân tích bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

UTOPIA định nghĩa:
    ... Thêm