VH: [không một từ viết tắt] các tiền tố để Úc đăng ký máy bay dân dụng


VH có nghĩa là gì? VH là viết tắt của [không một từ viết tắt] các tiền tố để Úc đăng ký máy bay dân dụng. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của [không một từ viết tắt] các tiền tố để Úc đăng ký máy bay dân dụng, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của [không một từ viết tắt] các tiền tố để Úc đăng ký máy bay dân dụng trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của VH được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài VH, [không một từ viết tắt] các tiền tố để Úc đăng ký máy bay dân dụng có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

VH = [không một từ viết tắt] các tiền tố để Úc đăng ký máy bay dân dụng

Tìm kiếm định nghĩa chung của VH? VH có nghĩa là [không một từ viết tắt] các tiền tố để Úc đăng ký máy bay dân dụng. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của VH trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của VH bằng tiếng Anh: [không một từ viết tắt] các tiền tố để Úc đăng ký máy bay dân dụng. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

VH: [không một từ viết tắt] các tiền tố để Úc đăng ký máy bay dân dụng

Ý nghĩa của VH bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, VH được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho [không một từ viết tắt] các tiền tố để Úc đăng ký máy bay dân dụng. Trang này là tất cả về từ viết tắt của VH và ý nghĩa của nó là [không một từ viết tắt] các tiền tố để Úc đăng ký máy bay dân dụng. Xin lưu ý rằng [không một từ viết tắt] các tiền tố để Úc đăng ký máy bay dân dụng không phải là ý nghĩa duy chỉ của VH. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của VH, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của VH từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: [not an acronym] prefix to Australian registered civil aircraft

Ý nghĩa khác của VH

Bên cạnh [không một từ viết tắt] các tiền tố để Úc đăng ký máy bay dân dụng, VH có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của VH, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của [không một từ viết tắt] các tiền tố để Úc đăng ký máy bay dân dụng bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của [không một từ viết tắt] các tiền tố để Úc đăng ký máy bay dân dụng bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.