VIA: Nhà cung cấp độc lập ASIS


VIA có nghĩa là gì? VIA là viết tắt của Nhà cung cấp độc lập ASIS. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Nhà cung cấp độc lập ASIS, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Nhà cung cấp độc lập ASIS trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của VIA được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài VIA, Nhà cung cấp độc lập ASIS có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

VIA = Nhà cung cấp độc lập ASIS

Tìm kiếm định nghĩa chung của VIA? VIA có nghĩa là Nhà cung cấp độc lập ASIS. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của VIA trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của VIA bằng tiếng Anh: Nhà cung cấp độc lập ASIS. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

VIA: Nhà cung cấp độc lập ASIS

Ý nghĩa của VIA bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, VIA được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Nhà cung cấp độc lập ASIS. Trang này là tất cả về từ viết tắt của VIA và ý nghĩa của nó là Nhà cung cấp độc lập ASIS. Xin lưu ý rằng Nhà cung cấp độc lập ASIS không phải là ý nghĩa duy chỉ của VIA. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của VIA, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của VIA từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Vendor Independent ASIS

Ý nghĩa khác của VIA

Bên cạnh Nhà cung cấp độc lập ASIS, VIA có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của VIA, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Nhà cung cấp độc lập ASIS bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Nhà cung cấp độc lập ASIS bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.