YCA: Yacht Club Argentino


YCA có nghĩa là gì? YCA là viết tắt của Yacht Club Argentino. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Yacht Club Argentino, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Yacht Club Argentino trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của YCA được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài YCA, Yacht Club Argentino có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

YCA = Yacht Club Argentino

Tìm kiếm định nghĩa chung của YCA? YCA có nghĩa là Yacht Club Argentino. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của YCA trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của YCA bằng tiếng Anh: Yacht Club Argentino. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

YCA: Yacht Club Argentino

Ý nghĩa của YCA bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, YCA được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Yacht Club Argentino. Trang này là tất cả về từ viết tắt của YCA và ý nghĩa của nó là Yacht Club Argentino. Xin lưu ý rằng Yacht Club Argentino không phải là ý nghĩa duy chỉ của YCA. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của YCA, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của YCA từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Yacht Club Argentino

Ý nghĩa khác của YCA

Bên cạnh Yacht Club Argentino, YCA có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của YCA, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Yacht Club Argentino bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Yacht Club Argentino bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

YCA định nghĩa:
    ... Thêm