ZSLS: Zoological Society of London


ZSLS có nghĩa là gì? ZSLS là viết tắt của Zoological Society of London. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Zoological Society of London, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Zoological Society of London trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của ZSLS được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài ZSLS, Zoological Society of London có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

ZSLS = Zoological Society of London

Tìm kiếm định nghĩa chung của ZSLS? ZSLS có nghĩa là Zoological Society of London. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của ZSLS trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của ZSLS bằng tiếng Anh: Zoological Society of London. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

ZSLS: Zoological Society of London

Ý nghĩa của ZSLS bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, ZSLS được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Zoological Society of London. Trang này là tất cả về từ viết tắt của ZSLS và ý nghĩa của nó là Zoological Society of London. Xin lưu ý rằng Zoological Society of London không phải là ý nghĩa duy chỉ của ZSLS. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của ZSLS, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của ZSLS từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Zoological Society of London

Ý nghĩa khác của ZSLS

Bên cạnh Zoological Society of London, ZSLS có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của ZSLS, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Zoological Society of London bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Zoological Society of London bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

ZSLS định nghĩa:
    ... Thêm