UITS: Безработица застраховка данъчна система


Какво означава UITS? UITS означава Безработица застраховка данъчна система. Ако посещавате нашата неанглийска версия и искате да видите английската версия на Безработица застраховка данъчна система, моля превъртете надолу до дъното и ще видите значението на Безработица застраховка данъчна система на английски език. Имайте предвид, че съкращението на UITS е широко използвано в отрасли като банкиране, компютърни, образователни, финанси, правителствени и здравни. В допълнение към UITS, Безработица застраховка данъчна система може да е съкратено за други акроними.

UITS = Безработица застраховка данъчна система

Търсите общо определение на UITS? UITS означава Безработица застраховка данъчна система. Горди сме да изброим акроним на UITS в най-голямата база данни от съкращения и акроними. Следното изображение показва едно от дефинициите на UITS на английски: Безработица застраховка данъчна система. Можете да изтеглите файла с изображението, за да го отпечатате или да го изпратите на приятелите си чрез електронна поща, Facebook, Twitter или Тисток.

UITS: Безработица застраховка данъчна система

Значения на UITS на английски език

Както бе споменато по-горе, UITS се използва като акроним в текстовите съобщения, за да представлява Безработица застраховка данъчна система. Тази страница е за абревиатура на UITS и неговите значения като Безработица застраховка данъчна система. Моля, имайте предвид, че Безработица застраховка данъчна система не е единственото значение на UITS. Може да има повече от едно определение за UITS, така че го проверете в нашия речник за всички значения на UITS един по един.

Определение на английски език: Unemployment Insurance Tax System

Други значения на UITS

Освен Безработица застраховка данъчна система, UITS има други значения. Те са изброени по-долу вляво. Превъртете надолу и кликнете, за да видите всеки от тях. За всички значения на UITS, моля, кликнете върху "More ". Ако посещавате нашата английска версия и искате да видите дефиниции на Безработица застраховка данъчна система на други езици, моля, кликнете върху менюто за език в дясното дъно. Ще видите значения на Безработица застраховка данъчна система на много други езици, като например арабски, датски, холандски, хинди, Япония, корейски, гръцки, италиански, виетнамски и др.