BSMC: Big Sandy Medical Center


Co znamená BSMC? BSMC zastupuje Big Sandy Medical Center. Pokud navštěvujete naši neanglickou verzi a chcete zobrazit anglickou verzi Big Sandy Medical Center, posuňte se dolů a v anglickém jazyce se zobrazí význam Big Sandy Medical Center. Mějte na paměti, že zkratka BSMC se široce používá v oborech, jako je bankovnictví, výpočetní technika, školství, finance, státní a zdravotní stav. Kromě BSMC může být Big Sandy Medical Center zkratka pro jiné akronymy.

BSMC = Big Sandy Medical Center

Hledáte obecnou definici BSMC? BSMC znamená Big Sandy Medical Center. Jsme hrdí na to, že seznam BSMC je v největší databázi zkratek a akronymů. Následující obrázek znázorňuje jednu z definic BSMC v angličtině: Big Sandy Medical Center. Soubor bitové kopie můžete stáhnout nebo odeslat přátelům prostřednictvím e-mailu, Facebooku, Twitter nebo Tiktoku.

BSMC: Big Sandy Medical Center

Význam BSMC v angličtině

Jak bylo uvedeno výše, BSMC se používá jako zkratka v textových zprávách pro reprezentaci Big Sandy Medical Center. Tato stránka je o zkratu BSMC a jeho významu jako Big Sandy Medical Center. Uvědomte si prosím, že Big Sandy Medical Center není jediný význam pro BSMC. Může existovat více než jedna definice BSMC, takže se podívejte na náš slovník pro každý význam BSMC jeden po druhý.

Definice v angličtině: Big Sandy Medical Center

Ostatní významy BSMC

Kromě Big Sandy Medical Center má BSMC jiné významy. Jsou uvedeny na levé straně. Přejděte dolů a klepnutím na tlačítko je prohlédněte. Pro všechny významy BSMC klepněte na "více ". Pokud navštěvujete naši anglickou verzi a chcete zobrazit definice Big Sandy Medical Center v jiných jazycích, klepněte na jazykovou nabídku v pravé dolní části. V mnoha jiných jazycích, například v arabštině, dánštině, holandštině, japonštině, Japonsku, korejštině, řečtině, italštině atd., se zobrazí významy Big Sandy Medical Center.