NSCR: Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving


Co znamená NSCR? NSCR zastupuje Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Pokud navštěvujete naši neanglickou verzi a chcete zobrazit anglickou verzi Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, posuňte se dolů a v anglickém jazyce se zobrazí význam Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Mějte na paměti, že zkratka NSCR se široce používá v oborech, jako je bankovnictví, výpočetní technika, školství, finance, státní a zdravotní stav. Kromě NSCR může být Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving zkratka pro jiné akronymy.

NSCR = Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving

Hledáte obecnou definici NSCR? NSCR znamená Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Jsme hrdí na to, že seznam NSCR je v největší databázi zkratek a akronymů. Následující obrázek znázorňuje jednu z definic NSCR v angličtině: Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Soubor bitové kopie můžete stáhnout nebo odeslat přátelům prostřednictvím e-mailu, Facebooku, Twitter nebo Tiktoku.

NSCR: Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving

Význam NSCR v angličtině

Jak bylo uvedeno výše, NSCR se používá jako zkratka v textových zprávách pro reprezentaci Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Tato stránka je o zkratu NSCR a jeho významu jako Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Uvědomte si prosím, že Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving není jediný význam pro NSCR. Může existovat více než jedna definice NSCR, takže se podívejte na náš slovník pro každý význam NSCR jeden po druhý.

Definice v angličtině: Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving

Ostatní významy NSCR

Kromě Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving má NSCR jiné významy. Jsou uvedeny na levé straně. Přejděte dolů a klepnutím na tlačítko je prohlédněte. Pro všechny významy NSCR klepněte na "více ". Pokud navštěvujete naši anglickou verzi a chcete zobrazit definice Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving v jiných jazycích, klepněte na jazykovou nabídku v pravé dolní části. V mnoha jiných jazycích, například v arabštině, dánštině, holandštině, japonštině, Japonsku, korejštině, řečtině, italštině atd., se zobrazí významy Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving.

NSCR Definuje:
    ... více