NSCR: Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving


NSCR có nghĩa là gì? NSCR là viết tắt của Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của NSCR được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài NSCR, Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

NSCR = Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving

Tìm kiếm định nghĩa chung của NSCR? NSCR có nghĩa là Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của NSCR trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của NSCR bằng tiếng Anh: Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

NSCR: Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving

Ý nghĩa của NSCR bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, NSCR được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Trang này là tất cả về từ viết tắt của NSCR và ý nghĩa của nó là Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Xin lưu ý rằng Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving không phải là ý nghĩa duy chỉ của NSCR. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của NSCR, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của NSCR từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving

Ý nghĩa khác của NSCR

Bên cạnh Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, NSCR có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của NSCR, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

NSCR định nghĩa:
    ... Thêm