Beth mae ANG yn ei olygu?


Ydych chi'n chwilio am ystyron ANG? Ar y ddelwedd ganlynol, gallwch weld diffiniadau mawr o ANG. Os ydych chi eisiau, gallwch hefyd lawrlwytho ffeil delwedd i'w hargraffu, neu gallwch ei rhannu gyda'ch ffrind drwy Facebook, Twitter, Pinterest, Google, ac ati. I weld yr holl ystyron o ANG, sgroliwch i lawr. Dangosir y rhestr lawn o ddiffiniadau yn y tabl isod yn nhrefn yr wyddor.

Ystyriaethau Mawr ANG

Mae'r ddelwedd ganlynol yn cyflwyno'r ystyron a ddefnyddir amlaf o ANG. Gallwch lawr y ffeil ddelwedd ar ffurf PNG ar gyfer defnydd all-lein neu ei hanfon i'ch ffrindiau drwy e-bost.Os ydych chi'n wefeistr ar wefan anfasnachol, mae croeso i chi gyhoeddi'r ddelwedd o ddiffiniadau ANG ar eich gwefan.

Beth yw safbwynt ang ar gyfer

Pob diffiniad o ANG

Fel y soniwyd uchod, fe welwch bob ystyr o ANG yn y tabl canlynol. Cofiwch fod yr holl ddiffiniadau wedi'u rhestru yn nhrefn yr wyddor.Gallwch glicio dolenni ar y dde i weld gwybodaeth fanwl o bob diffiniad, gan gynnwys diffiniadau yn Saesneg a'ch iaith leol.
AcronymDiffiniad
ANGAer Niugini, Papua Guinea newydd
ANGAngiogram
ANGAnglian
ANGAnglice
ANGCanllawiau anlinellol addasol
ANGGard Cenedlaethol aer
ANGGrata nad ydynt yn rhai academaidd
ANGGrŵp newyddion Alameda
ANGGuilder Antillian yr Iseldiroedd
ANGNwy naturiol Alberta
ANGNwy naturiol cysylltiedig
ANGOngl
ANGPapur newydd Americanaidd Guild
ANGPysgotwr Americanaidd
ANGUrdd Needlepoint America, inc.

Beth mae ANG yn sefyll amdano yn y testun

Yn sum, mae ANG yn acronym neu'n air byrfodd sy'n cael ei ddiffinio mewn iaith syml. Mae'r dudalen hon yn dangos sut mae ANG yn cael ei ddefnyddio mewn fforymau negeseua a sgwrsio, yn ogystal â meddalwedd rhwydweithio cymdeithasol fel VK, Instagram, Whatsapp, a Snapchat. O'r tabl uchod, gallwch weld yr holl ystyron o ANG: Mae rhai yn dermau addysgol, a'r llall yn dermau meddygol, a hyd yn oed telerau cyfrifiadurol. Os ydych yn gwybod am ddiffiniad arall o ANG, cysylltwch â ni. Byddwn yn ei gynnwys yn ystod y diweddariad nesaf o'n cronfa ddata. Fe'ch hysbysir bod rhai o'n acronymau a'u diffiniadau yn cael eu creu gan ein hymwelwyr. Felly, mae croeso mawr i'ch awgrym o acronymau newydd! Fel dychwelyd, rydym wedi cyfieithu'r acronym o ANG i Sbaeneg, Ffrangeg, Tsieinëeg, Portiwgaleg, Rwsieg, ac ati. Gallwch sgrolio ymhellach i lawr a chlicio'r ddewislen iaith i ddod o hyd i ystyron ANG mewn ieithoedd 42 eraill.