ANG là gì?

Tìm kiếm ý nghĩa đầy đủ của ANG? Từ hình ảnh sau đây, bạn có thể tìm hiểu tất cả các định nghĩa của ANG. Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể tải tập tin hình ảnh để in.

ang hiện những gì đứng cho

từ viết tắtĐịnh nghĩa
ANGAir National Guard
ANGAlameda News Group
ANGAngiogram
ANGAmerican Angler
ANGAnglian
ANGAnglice
ANGAngle
ANGNetherlands Antillian Guilder
ANGAdaptive Non-Linear Guidance
ANGAcademia Non Grata
ANGAlberta Natural Gas
ANGAssociated Natural Gas
ANGAir Niugini, Papua New Guinea
ANGAmerican Needlepoint Guild, Inc.
ANGAmerican Newspaper Guild