ANG の意味?

ANG の完全な意味をお探しですか。次の図から ANG のすべての定義を見つけることができます。場合は、印刷する画像ファイルもダウンロードできます。

ang は何の略します。

頭字語定義
ANGAnglice
ANGAmerican Newspaper Guild
ANGAmerican Needlepoint Guild, Inc.
ANGAmerican Angler
ANGAlameda News Group
ANGAlberta Natural Gas
ANGAnglian
ANGNetherlands Antillian Guilder
ANGAcademia Non Grata
ANGAir Niugini, Papua New Guinea
ANGAir National Guard
ANGAngiogram
ANGAngle
ANGAdaptive Non-Linear Guidance
ANGAssociated Natural Gas