PMS: Schedulesystems cynnal a chadw cynlluniedig


Beth mae PMS yn ei olygu? Mae PMS yn sefyll am Schedulesystems cynnal a chadw cynlluniedig. Os ydych yn ymweld â'n fersiwn di-Saesneg ac eisiau gweld y fersiwn Saesneg o Schedulesystems cynnal a chadw cynlluniedig, sgroliwch i lawr i'r gwaelod a byddwch yn gweld ystyr Schedulesystems cynnal a chadw cynlluniedig yn Saesneg iaith. Cofiwch fod y talfyriad o PMS yn cael ei ddefnyddio'n eang mewn diwydiannau fel bancio, cyfrifiadureg, addysg, cyllid, llywodraethol, ac iechyd. Yn ogystal â PMS, efallai fod Schedulesystems cynnal a chadw cynlluniedig yn fyr am acronymau eraill.

PMS = Schedulesystems cynnal a chadw cynlluniedig

Chwilio am ddiffiniad cyffredinol o PMS? Mae'r PMS yn golygu Schedulesystems cynnal a chadw cynlluniedig. Rydym yn falch o restru acronym PMS yn y gronfa ddata fwyaf o fyrfoddau ac acronymau. Mae'r ddelwedd ganlynol yn dangos un o ddiffiniadau PMS yn Saesneg: Schedulesystems cynnal a chadw cynlluniedig. Gallwch lawrlwytho'r ffeil delwedd i'w hargraffu neu ei hanfon at eich ffrindiau drwy e-bost, Facebook, Twitter, neu TikTok.

PMS: Schedulesystems cynnal a chadw cynlluniedig

Ystyron PMS yn Saesneg

Fel y soniwyd uchod, defnyddir PMS fel acronym mewn negeseuon testun i gynrychioli Schedulesystems cynnal a chadw cynlluniedig. Mae'r dudalen hon i gyd yn ymwneud â'r acronym PMS a'i ystyron fel Schedulesystems cynnal a chadw cynlluniedig. Nodwch nad Schedulesystems cynnal a chadw cynlluniedig yw unig ystyr PMS. Efallai y bydd mwy nag un diffiniad o PMS, felly edrychwch ar ein geiriadur am bob ystyr o PMS un wrth un.

Diffiniad yn Saesneg: Planned Maintenance Schedulesystems

Ystyriaethau eraill PMS

Ar wahân i Schedulesystems cynnal a chadw cynlluniedig, mae gan PMS ystyron eraill. Maent wedi'u rhestru ar y chwith isod. Sgroliwch i lawr a chliciwch i weld pob un ohonynt. Ar gyfer pob ystyr o PMS, cliciwch "mwy ". Os ydych yn ymweld â'n fersiwn Saesneg, ac eisiau gweld diffiniadau o Schedulesystems cynnal a chadw cynlluniedig mewn ieithoedd eraill, cliciwch y ddewislen iaith ar y gwaelod dde. Byddwch yn gweld ystyron Schedulesystems cynnal a chadw cynlluniedig mewn llawer o ieithoedd eraill megis Arabeg, Daneg, Iseldireg, Hindi, Siapan, Corëeg, Groeg, Eidaleg, Fietnameg, ac ati.