Beth mae PTI yn ei olygu?


Ydych chi'n chwilio am ystyron PTI? Ar y ddelwedd ganlynol, gallwch weld diffiniadau mawr o PTI. Os ydych chi eisiau, gallwch hefyd lawrlwytho ffeil delwedd i'w hargraffu, neu gallwch ei rhannu gyda'ch ffrind drwy Facebook, Twitter, Pinterest, Google, ac ati. I weld yr holl ystyron o PTI, sgroliwch i lawr. Dangosir y rhestr lawn o ddiffiniadau yn y tabl isod yn nhrefn yr wyddor.

Ystyriaethau Mawr PTI

Mae'r ddelwedd ganlynol yn cyflwyno'r ystyron a ddefnyddir amlaf o PTI. Gallwch lawr y ffeil ddelwedd ar ffurf PNG ar gyfer defnydd all-lein neu ei hanfon i'ch ffrindiau drwy e-bost.Os ydych chi'n wefeistr ar wefan anfasnachol, mae croeso i chi gyhoeddi'r ddelwedd o ddiffiniadau PTI ar eich gwefan.

Beth yw safbwynt pti ar gyfer

Pob diffiniad o PTI

Fel y soniwyd uchod, fe welwch bob ystyr o PTI yn y tabl canlynol. Cofiwch fod yr holl ddiffiniadau wedi'u rhestru yn nhrefn yr wyddor.Gallwch glicio dolenni ar y dde i weld gwybodaeth fanwl o bob diffiniad, gan gynnwys diffiniadau yn Saesneg a'ch iaith leol.
AcronymDiffiniad
PTIAdnabod targed cadarnhaol
PTIAmddiffyn technoleg Idaho
PTIArchwiliad tenantiaeth post
PTIBlaen treth incwm
PTICilfach Trap gronynnau
PTICyfarwyddiadau prawf perfformiad
PTICyfnewidfa drafnidiaeth gyhoeddus
PTICyfochrog technolegau Inc
PTICyfweliad rhieni-athrawon
PTICyn treial ymyrraeth
PTICyn-taith arolygiad
PTIDangosydd math lwythi
PTIDechnolegau pŵer, inc.
PTIDynodwr hybrin llwybr
PTIDynodwr math Packet
PTIDynodwr trafodyn personél
PTIFenter technoleg arlywyddol
PTIFlaenorol wedi'i drethu incwm
PTIGwelliant technegol arfaethedig
PTIGwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus
PTIHyfforddwr hyfforddiant corfforol
PTIImiwnedd sbarduno patrwm
PTIInc technoleg argraffu
PTIInc trosglwyddiadau cyflogres
PTIIncwm blynyddol
PTIInterferometer brawf Palomar
PTIMaddeuwch imi am y torri ar draws
PTIMynegai amser cynllunio
PTIMynegai cymryd elw
PTIMynegai'r duedd sylfaenol
PTINa chaniatáu i osod
PTIPacific Telesis rhyngwladol
PTIPara Tu Informacion
PTIParque Tecnologico Itaipu
PTIPhoenix technolegau Inc
PTIPhoton technoleg rhyngwladol
PTIPrawf olrhain Mynegai
PTIProton therapi Athrofa
PTIProxima Therapiwteg inc.
PTIPwysau amser Mynegai
PTIPŵer i arloesi
PTIRhiant hyfforddiant gwybodaeth Center
PTIRhyngwyneb telemetreg cyfochrog
PTIRhyngwyneb trafnidiaeth rhaglenadwy
PTIRhyngwyneb trên llwyfan
PTISefydliad hyfforddi cyhoeddus
PTISefydliad hyfforddi pŵer
PTISefydliad hyfforddi seicotherapyddion
PTISefydliad hyfforddi'r heddlu
PTISefydliad offeryn pŵer, inc.
PTISefydliad technegol Pittsburgh
PTISefydliad technoleg cyhoeddus
PTITaliad i incwm
PTITechnoleg cyhoeddus, inc.
PTITechnolegau Pyron, inc.
PTITechnolegau fferyllol rhyngwladol, Inc
PTITehrik-E-Insaaf Pacistan
PTITeithio Premier Inn
PTITriawd piedmont rhyngwladol
PTIWedi'i raglennu mewnbwn prawf
PTIYmddiriedolaeth wasg India
PTIÔl--dynhau Athrofa

Beth mae PTI yn sefyll amdano yn y testun

Yn sum, mae PTI yn acronym neu'n air byrfodd sy'n cael ei ddiffinio mewn iaith syml. Mae'r dudalen hon yn dangos sut mae PTI yn cael ei ddefnyddio mewn fforymau negeseua a sgwrsio, yn ogystal â meddalwedd rhwydweithio cymdeithasol fel VK, Instagram, Whatsapp, a Snapchat. O'r tabl uchod, gallwch weld yr holl ystyron o PTI: Mae rhai yn dermau addysgol, a'r llall yn dermau meddygol, a hyd yn oed telerau cyfrifiadurol. Os ydych yn gwybod am ddiffiniad arall o PTI, cysylltwch â ni. Byddwn yn ei gynnwys yn ystod y diweddariad nesaf o'n cronfa ddata. Fe'ch hysbysir bod rhai o'n acronymau a'u diffiniadau yn cael eu creu gan ein hymwelwyr. Felly, mae croeso mawr i'ch awgrym o acronymau newydd! Fel dychwelyd, rydym wedi cyfieithu'r acronym o PTI i Sbaeneg, Ffrangeg, Tsieinëeg, Portiwgaleg, Rwsieg, ac ati. Gallwch sgrolio ymhellach i lawr a chlicio'r ddewislen iaith i ddod o hyd i ystyron PTI mewn ieithoedd 42 eraill.