PTI چیست؟

آیا شما به دنبال معنی PTI هستید؟ در تصویر زیر می توانید تعاریف عمده PTI را ببینید. اگر می خواهید، می توانید فایل تصویری را برای چاپ نیز دانلود کنید، یا می توانید آن را با دوستان خود از طریق فیس بوک، توییتر، Pinterest، گوگل و غیره به اشتراک بگذارید. برای دیدن همه معانی PTI، لطفا پایین بروید. لیست کامل تعاریف در جدول زیر به ترتیب حروف الفبا نشان داده شده است.

چه pti برای ایستادن؟

مخففتعریف
PTIInc انتقال حقوق و دستمزد
PTIParque Tecnologico Itaipu
PTIPyron شرکت
PTIآزمون ورودی قابل برنامه ریزی
PTIاجازه به نصب
PTIاطلاعات حمل و نقل عمومی
PTIاقیانوس آرام Telesis بین المللی
PTIالگوی باعث ایمنی
PTIانجمن اولیا و مربیان
PTIبازرسی قبل از سفر
PTIببخشید وقفه
PTIبرنامه ریزی زمان شاخص
PTIبسته نوع شناسه
PTIبین المللی تکنولوژی
PTIتوسعه فناوری ریاست جمهوری
PTIثلاثی دامنه ای بین المللی
PTIجنس سفر برتر
PTIحفاظت از تکنولوژی آیداهو
PTIحمل و نقل عمومی مبادله
PTIدرآمد pretax
PTIدرجه فن آوری های وارز
PTIدستورالعمل های تست عملکرد
PTIذرات ورودی تله
PTIرابط برنامه ریزی حمل و نقل
PTIرابط موازی تله متری
PTIشاخص روند اولیه
PTIشاخص زمان فشار
PTIشاخص سود گرفتن
PTIشناسایی هدف مثبت
PTIشناسه ردیابی مسیر
PTIضد ردیابی شاخص
PTIظرفیت ترابری نوع شاخص
PTIعمومی فن آوری، شرکت
PTIفن آوری های داروسازی بین المللی، وارز
PTIقبل از مداخله دادگاه
PTIقبلا مالیات بر درآمد
PTIقدرت ابزار موسسه، شرکت
PTIقدرت فن آوری، شرکت
PTIقدرت نوآوری
PTIققنوس فن آوری های وارز
PTIمربی تربیت بدنی
PTIموسسه آموزش اندكي
PTIموسسه آموزش عمومی
PTIموسسه آموزش قدرت
PTIموسسه آموزش پلیس
PTIموسسه تکنولوژی عمومی
PTIموسسه فنی پیتسبورگ
PTIموسسه پس از کشش
PTIپاراگراف توو Informacion
PTIپالومار تداخل سنج Testbed
PTIپاکستان جنبش-E-Insaaf
PTIپدر و مادر آموزش مرکز اطلاعات
PTIپرداخت درآمد
PTIپرس تراست هند
PTIپرسنل شناسه معامله
PTIپروتون درمانی موسسه
PTIپروکسیما درمان شرکت
PTIپست بازرسی اجاره
PTIپلت فرم رابط آموزش
PTIپیش درآمد مشمول مالیات
PTIپیشنهاد بهبود های فنی
PTIچاپ فن آوری وارز