τι είναι PVI?

Ψάχνετε για την πλήρη έννοια του PVI; Από την παρακάτω εικόνα, μπορείτε να βρείτε όλων των ορισμών του PVI. Εάν θέλετε, μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το αρχείο εικόνας, να εκτυπώσετε.

Τι σημαίνει pvi ηρεμήσει

ΑκρώνυμοΟρισμός
PVIPostage Validation Imprinter
PVIPaul VI High School
PVIPetroVietnam Insurance Co.
PVIPrets de Vehicules pour l'Aide a l'Insertion
PVIPrinceton Video Image, Inc
PVIProvinciaal Veiligheid Instituut
PVIPlatinum Vapour Injector/Injection
PVIProfound Visual Impairment
PVIPositive Volume Index
PVIPairwise Variability Index
PVIPublicly Visible Identifier
PVIPilot-Vehicle Interface
PVIProduct Verification Inspection
PVIPublic Vomiting Incident
PVIPleasant Valley Intermediate School
PVIPrivate Vocational Institution
PVIPrivate Vocal Instruction
PVIPrivate, Voluntary and Independent
PVIPartisan Voting Index
PVIPrairie View Industries
PVIPeak Value Intersection
PVIPenile Vaginal Intercourse
PVIPeso Vivo Inicial
PVIPara Vuestra Informacion
PVIPresent Value Index
PVIPennsylvania Volunteer Infantry
PVIPeripheral Vascular Intervention
PVIPeripheral Venous Insufficiency
PVIPlatform Vendor Independent
PVIProduct Value Information
PVIPour Votre Information
PVIPulmonary Vein Isolation
PVIPolyvinyl Isobutyl Ether
PVIPre-Vulcanization Inhibitor
PVIProtected Vehicles, Inc
PVIPersonal Vocal Instruction
PVIPersonal Value Inventory
PVIPragmatic Vision, Inc.
PVIPoint of Vertical Intersection
PVIPower Vehicle Innovation
PVIPhotovoltaic Isolator