Συντομογραφία

Η συντομογραφία είναι η συντομευμένη μορφή μιας λέξης. Μπορεί να περιλαμβάνει τα πρώτα γράμματα των λέξεων μιας φράσης ή να είναι η κλειστή μορφή μιας λέξης. Οι συντομογραφίες είναι χρήσιμες όταν ο χώρος είναι περιορισμένος. Χρησιμοποιήστε τα επίσης για να αποφύγετε την επανάληψη ενός μεγάλου όρου πολλές φορές σε ένα έγγραφο. Στην επίσημη γραφή, εξηγήστε μια συντομογραφία παρέχοντας την πλήρη μορφή της κατά την πρώτη χρήση. Δεν χρειάζεται να εξηγήσετε έναν όρο που χρησιμοποιείται γενικά στη συντετμημένη του μορφή ή αναφέρεται ως ουσιαστικό στο λεξικό. Τι είναι η συντομογραφία; Η συντομογραφία είναι η συντομευμένη μορφή ενός όρου, που συχνά σχηματίζεται χρησιμοποιώντας το πρώτο γράμμα κάθε λέξης σε μια φράση πολλών λέξεων. Μια συντομογραφία μπορεί επίσης να είναι απλώς η μορφή μιας μόνο λέξης. Οι συντομογραφίες είναι κοινές τόσο στην επίσημη όσο και στην άτυπη γραφή. Πολλοί όροι, όπως το DNA και η HTML, είναι περισσότερο γνωστοί με τη συντομογραφία τους παρά με τις πλήρεις μορφές τους. Τύποι συντομογραφιών: Μια συντομογραφία μπορεί να είναι αρχικοποίηση, ακρωνύμιο, συστολή ή άλλη συντομευμένη μορφή. Ένας αρχικισμός περιλαμβάνει τα πρώτα γράμματα των λέξεων σε έναν όρο. Το ακρωνύμιο είναι μια συντομογραφία που προφέρεται ως λέξη. Πότε να χρησιμοποιήσετε τη συντομογραφία; Χρησιμοποιήστε συντομογραφίες για να αποφύγετε την επανάληψη μεγάλων φράσεων και όρων σε ένα έγγραφο. Οι συντομογραφίες βοηθούν επίσης στην εύκολη μεταφορά πληροφοριών όταν ο χώρος είναι περιορισμένος (π.χ. σε γραφήματα και σχήματα). Πώς να χρησιμοποιήσετε τη συντομογραφία σωστά; Γενικά, εξηγήστε μια συντομογραφία κατά την πρώτη χρήση παρέχοντας την πλήρη μορφή της. Συμβουλή: Σε μια ακαδημαϊκή εργασία ή έκθεση, εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε ένα γλωσσάρι ή μια λίστα συντομογραφιών μετά το ευρετήριο.A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8 - A9 - A10 - A11 - A12 - A13 - A14 - A15 - A16 - A17 - A18 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - B7 - B8 - B9 - C2 - C3 - C4 - C5 - C6 - C7 - C8 - C9 - C10 - C11 - C12 - C13 - C14 - C15 - C16 - C17 - C18 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E9 - F2 - F3 - F4 - F5 - F6 - F7 - F8 - F9 - F10 - G2 - G3 - G4 - G5 - G6 - G7 - G8 - H2 - H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - I2 - I3 - I4 - I5 - I6 - I7 - I8 - I9 - I10 - I11 - I12 - J2 - J3 - J4 - J5 - K2 - K3 - K4 - L2 - L3 - L4 - L5 - L6 - L7 - L8 - L9 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M11 - M12 - N2 - N3 - N4 - N5 - N6 - N7 - N8 - N9 - N10 - N11 - N12 - N13 - O2 - O3 - O4 - O5 - O6 - O7 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - P7 - P8 - P9 - P10 - P11 - Q2 - Q3 - R2 - R3 - R4 - R5 - R6 - R7 - R8 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - T2 - T3 - T4 - T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - U2 - U3 - U4 - U5 - U6 - U7 - V2 - V3 - V4 - V5 - W2 - W3 - W4 - W5 - W6 - W7 - W8 - W9 - W10 - W11 - W12 - Y2 - Y3 - Z2

Αρκτικόλεξο

Το ακρωνύμιο είναι μια συντομογραφία πολλών λέξεων που σχηματίζονται από το πρώτο γράμμα καθεμιάς από αυτές τις λέξεις για να δημιουργήσουν μια άλλη λέξη. Για παράδειγμα, η NASA σημαίνει «National Aeronautics and Space Administration». Τι είναι το ακρωνύμιο; Το ακρωνύμιο είναι μια συντομογραφία που συνήθως σχηματίζεται χρησιμοποιώντας το πρώτο γράμμα κάθε λέξης σε μια φράση, επομένως σχηματίζει μια προφερόμενη λέξη. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δημιουργήσετε έναν ταχύτερο και συντομότερο τρόπο για να πείτε μια μεγαλύτερη, πιο περίπλοκη φράση. Τα ακρωνύμια περιλαμβάνουν επίσης μια διαφορετική εκδοχή, που ονομάζεται "initialisms", η οποία είναι επίσης μια φράση που υποδεικνύεται χρησιμοποιώντας το πρώτο γράμμα κάθε λέξης που περιλαμβάνεται στη φράση, αλλά μόλις συνδυαστούν, δεν μπορεί να προφερθεί ως μοναδική λέξη. Αντίθετα, προφέρεται λέγοντας κάθε γράμμα της λέξης ξεχωριστά. Συχνά, είναι πολύ συνηθισμένο τα ακρωνύμια ή οι αρχικισμοί να γίνονται λέξεις από μόνες τους στην αγγλική γλώσσα. Παραδείγματα Ακρωνύμιων: ΑΕΠ - Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν; CMU - Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon; BBW - Μεγάλες Μαύρες γυναίκες; CPU - Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας. Γιατί χρησιμοποιούνται Ακρωνύμια; Τα ακρωνύμια είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να επιταχύνετε την επικοινωνία, γραπτή και προφορική, ιδιαίτερα αν έχετε πολλές διαφορετικές ιδέες και χρειάζεστε έναν τρόπο να τις εκφράσετε γρήγορα. Είναι ιδανικό για τα παιδιά να μαθαίνουν ακρωνύμια στο δημοτικό σχολείο και να τα χρησιμοποιούν στην ακαδημαϊκή τους γραφή για να αποφύγουν τη χρήση μακροσκελής, επαναλαμβανόμενων τίτλων, που θα εξοικονομήσουν πολύτιμο χρόνο γραφής στις εξετάσεις. 1.2 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 - 3.1 - 3.11 - 3.12 - 3.13 - 3.14 - 3.15 - 3.16 - 3.17 - 3.18 - 3.19 - 3.2 - 3.21 - 3.22 - 3.23 - 3.24 - 3.25 - 3.26 - 3.27 - 3.28 - 3.29 - 3.3 - 3.31 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7 - 4.8 - 4.9 - 4.1 - 4.11 - 4.12 - 4.13 - 4.14 - 4.15 - 4.16 - 4.17 - 4.18 - 4.19 - 4.2 - 4.21 - 4.22 - 4.23 - 4.24 - 4.25 - 4.26 - 4.27 - 4.28 - 4.29 - 4.3 - 4.31 - 4.32 - 4.33 - 4.34 - 4.35 - 4.36 - 4.37 - 4.38 - 4.39 - 4.4 - 4.41 - 4.42 - 4.43 - 4.44 - 4.45 - 4.46 - 4.47 - 4.48 - 4.49 - 4.5 - 4.51 - 4.52 - 4.53 - 4.54 - 4.55 - 4.56 - 4.57 - 4.58 - 4.59 - 4.6 - 4.61 - 4.62 - 4.63 - 4.64 - 4.65 - 4.66 - 4.67 - 4.68 - 4.69 - 4.7 - 4.71 - 4.72 - 4.73 - 4.74 - 4.75 - 4.76 - 4.77 - 4.78 - 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5 - 5.6 - 5.7 - 5.8 - 5.9 - 5.1 - 5.11 - 5.12 - 5.13 - 5.14 - 5.15 - 5.16 - 5.17 - 5.18 - 6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.5 - 6.6 - 7.2