สิ่งที่เป็น DUFF

ค้นหาความหมายเต็มของ DUFF หรือไม่ จากภาพต่อไปนี้ คุณสามารถค้นหาข้อกำหนดทั้งหมดของ DUFF คุณ คุณยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพการพิมพ์

อะไรไม่ duff ถึง

อักษรย่อนิยาม
DUFFDown Under Fan Fund
DUFFDenver Underground Film Festival
DUFFDesignated Ugly Fat Friend