สิ่งที่เป็น ECAV

คุณกำลังมองหาความหมายของ ECAV หรือไม่ ในภาพต่อไปนี้คุณสามารถดูคำจำกัดความที่สำคัญของ ECAV หากคุณต้องการคุณยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพเพื่อพิมพ์หรือคุณสามารถแบ่งปันกับเพื่อนผ่านทาง Facebook, Twitter, Pinterest, Google และอื่น ๆ หากต้องการดูความหมายทั้งหมดของ ECAV โปรดเลื่อนลง รายการคำจำกัดความทั้งหมดแสดงอยู่ในตารางด้านล่างตามลำดับตัวอักษร

อะไรไม่ ecav ถึง

อักษรย่อนิยาม
ECAVEvanjelickej Cirkvi Augsburskeho Vyzania
ECAVตะวันออกภาพและเสียง
ECAVศูนย์การศึกษาต่อความรุนแรง