สิ่งที่เป็น NB

ค้นหาความหมายเต็มของ NB หรือไม่ จากภาพต่อไปนี้ คุณสามารถค้นหาข้อกำหนดทั้งหมดของ NB คุณ คุณยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพการพิมพ์

อะไรไม่ nb ถึง

อักษรย่อนิยาม
NBNorth Bonneville
NBNew Braunfels
NBNorth Brookfield
NBNeuberger Berman
NBNewbreed
NBNewsboys
NBNieuw Buinen
NBNightbreed
NBNonabyte
NBNonbattle
NBNordicbots
NBNordlandsbanken
NBNota Bene
NBNotchback
NBNude Beaches
NBNominal Bore
NBNoob Busters
NBNight Below
NBNaval Base
NBNo Base
NBNew Bombay
NBNitrogen Balance
NBNotified Body
NBNewborn
NBNorges Bank
NBNational Bank
NBNew Business
NBNoord Brabant
NBNinja Burger
NBNotice Board
NBNew Babylonian
NBNeutral Buoyancy
NBNeighborhood Business
NBNoisy Bus
NBNew Brunswick
NBNational Bookstore
NBNarrow Band
NBSterling European Airlines
NBNuclear Boiler
NBNassif Building
NBNew Building
NBOccupation Semipostal
NBNo Brainer
NBNegative Burn
NBNice Boys
NBNorth Bergen
NBNon Billable
NBNo-Bid
NBNorth-Bound
NBNorth Bridge
NBNorth Bend
NBNotebook
NBMathematica Notebook
NBNon-Bound Application
NBNew Balance Athletic Shoe, Inc.
NBNiobium
NBNon-Binding
NBNo Brown
NBNo Ball
NBNot Bad