สิ่งที่เป็น ORGEL

ค้นหาความหมายเต็มของ ORGEL หรือไม่ จากภาพต่อไปนี้ คุณสามารถค้นหาข้อกำหนดทั้งหมดของ ORGEL คุณ คุณยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพการพิมพ์

อะไรไม่ orgel ถึง

อักษรย่อนิยาม
ORGELOrganic-Cooled Heavy Water-Moderated Reactor