สิ่งที่เป็น ORGEL

คุณกำลังมองหาความหมายของ ORGEL หรือไม่ ในภาพต่อไปนี้คุณสามารถดูคำจำกัดความที่สำคัญของ ORGEL หากคุณต้องการคุณยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพเพื่อพิมพ์หรือคุณสามารถแบ่งปันกับเพื่อนผ่านทาง Facebook, Twitter, Pinterest, Google และอื่น ๆ หากต้องการดูความหมายทั้งหมดของ ORGEL โปรดเลื่อนลง รายการคำจำกัดความทั้งหมดแสดงอยู่ในตารางด้านล่างตามลำดับตัวอักษร

อะไรไม่ orgel ถึง

อักษรย่อนิยาม
ORGELอินทรีย์มีการระบายความร้อนด้วยเครื่องปฏิกรณ์ที่มีควบคุมน้ำหนัก