AFRCC: Máy Trung tâm phối hợp lực lượng cứu hộ


AFRCC có nghĩa là gì? AFRCC là viết tắt của Máy Trung tâm phối hợp lực lượng cứu hộ. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Máy Trung tâm phối hợp lực lượng cứu hộ, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Máy Trung tâm phối hợp lực lượng cứu hộ trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của AFRCC được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài AFRCC, Máy Trung tâm phối hợp lực lượng cứu hộ có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

AFRCC = Máy Trung tâm phối hợp lực lượng cứu hộ

Tìm kiếm định nghĩa chung của AFRCC? AFRCC có nghĩa là Máy Trung tâm phối hợp lực lượng cứu hộ. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của AFRCC trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của AFRCC bằng tiếng Anh: Máy Trung tâm phối hợp lực lượng cứu hộ. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

AFRCC: Máy Trung tâm phối hợp lực lượng cứu hộ

Ý nghĩa của AFRCC bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, AFRCC được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Máy Trung tâm phối hợp lực lượng cứu hộ. Trang này là tất cả về từ viết tắt của AFRCC và ý nghĩa của nó là Máy Trung tâm phối hợp lực lượng cứu hộ. Xin lưu ý rằng Máy Trung tâm phối hợp lực lượng cứu hộ không phải là ý nghĩa duy chỉ của AFRCC. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của AFRCC, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của AFRCC từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Air Force Rescue Coordination Center

Ý nghĩa khác của AFRCC

Bên cạnh Máy Trung tâm phối hợp lực lượng cứu hộ, AFRCC có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của AFRCC, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Máy Trung tâm phối hợp lực lượng cứu hộ bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Máy Trung tâm phối hợp lực lượng cứu hộ bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.