ASVFD: Apple Springs tình nguyện viên cứu hỏa


ASVFD có nghĩa là gì? ASVFD là viết tắt của Apple Springs tình nguyện viên cứu hỏa. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Apple Springs tình nguyện viên cứu hỏa, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Apple Springs tình nguyện viên cứu hỏa trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của ASVFD được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài ASVFD, Apple Springs tình nguyện viên cứu hỏa có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

ASVFD = Apple Springs tình nguyện viên cứu hỏa

Tìm kiếm định nghĩa chung của ASVFD? ASVFD có nghĩa là Apple Springs tình nguyện viên cứu hỏa. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của ASVFD trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của ASVFD bằng tiếng Anh: Apple Springs tình nguyện viên cứu hỏa. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

ASVFD: Apple Springs tình nguyện viên cứu hỏa

Ý nghĩa của ASVFD bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, ASVFD được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Apple Springs tình nguyện viên cứu hỏa. Trang này là tất cả về từ viết tắt của ASVFD và ý nghĩa của nó là Apple Springs tình nguyện viên cứu hỏa. Xin lưu ý rằng Apple Springs tình nguyện viên cứu hỏa không phải là ý nghĩa duy chỉ của ASVFD. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của ASVFD, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của ASVFD từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Apple Springs Volunteer Fire Department

Ý nghĩa khác của ASVFD

Bên cạnh Apple Springs tình nguyện viên cứu hỏa, ASVFD có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của ASVFD, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Apple Springs tình nguyện viên cứu hỏa bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Apple Springs tình nguyện viên cứu hỏa bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.