CACP: Hội chứng Camptodactyly-Arthropathy-Coxa vara-Pericarditis


CACP có nghĩa là gì? CACP là viết tắt của Hội chứng Camptodactyly-Arthropathy-Coxa vara-Pericarditis. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Hội chứng Camptodactyly-Arthropathy-Coxa vara-Pericarditis, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hội chứng Camptodactyly-Arthropathy-Coxa vara-Pericarditis trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của CACP được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài CACP, Hội chứng Camptodactyly-Arthropathy-Coxa vara-Pericarditis có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

CACP = Hội chứng Camptodactyly-Arthropathy-Coxa vara-Pericarditis

Tìm kiếm định nghĩa chung của CACP? CACP có nghĩa là Hội chứng Camptodactyly-Arthropathy-Coxa vara-Pericarditis. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của CACP trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của CACP bằng tiếng Anh: Hội chứng Camptodactyly-Arthropathy-Coxa vara-Pericarditis. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

CACP: Hội chứng Camptodactyly-Arthropathy-Coxa vara-Pericarditis

Ý nghĩa của CACP bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, CACP được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Hội chứng Camptodactyly-Arthropathy-Coxa vara-Pericarditis. Trang này là tất cả về từ viết tắt của CACP và ý nghĩa của nó là Hội chứng Camptodactyly-Arthropathy-Coxa vara-Pericarditis. Xin lưu ý rằng Hội chứng Camptodactyly-Arthropathy-Coxa vara-Pericarditis không phải là ý nghĩa duy chỉ của CACP. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của CACP, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của CACP từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Camptodactyly-Arthropathy-Coxa vara-Pericarditis syndrome

Ý nghĩa khác của CACP

Bên cạnh Hội chứng Camptodactyly-Arthropathy-Coxa vara-Pericarditis, CACP có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của CACP, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Hội chứng Camptodactyly-Arthropathy-Coxa vara-Pericarditis bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hội chứng Camptodactyly-Arthropathy-Coxa vara-Pericarditis bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

CACP định nghĩa:
    ... Thêm