CAF: Ứng dụng hỗn hợp khuôn khổ


CAF có nghĩa là gì? CAF là viết tắt của Ứng dụng hỗn hợp khuôn khổ. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Ứng dụng hỗn hợp khuôn khổ, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Ứng dụng hỗn hợp khuôn khổ trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của CAF được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài CAF, Ứng dụng hỗn hợp khuôn khổ có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

CAF = Ứng dụng hỗn hợp khuôn khổ

Tìm kiếm định nghĩa chung của CAF? CAF có nghĩa là Ứng dụng hỗn hợp khuôn khổ. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của CAF trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của CAF bằng tiếng Anh: Ứng dụng hỗn hợp khuôn khổ. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

CAF: Ứng dụng hỗn hợp khuôn khổ

Ý nghĩa của CAF bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, CAF được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Ứng dụng hỗn hợp khuôn khổ. Trang này là tất cả về từ viết tắt của CAF và ý nghĩa của nó là Ứng dụng hỗn hợp khuôn khổ. Xin lưu ý rằng Ứng dụng hỗn hợp khuôn khổ không phải là ý nghĩa duy chỉ của CAF. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của CAF, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của CAF từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Composite Application Framework

Ý nghĩa khác của CAF

Bên cạnh Ứng dụng hỗn hợp khuôn khổ, CAF có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của CAF, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Ứng dụng hỗn hợp khuôn khổ bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Ứng dụng hỗn hợp khuôn khổ bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.