CALL TO ACTION: Hiệp hội giáo viên lớp học


CALL TO ACTION có nghĩa là gì? CALL TO ACTION là viết tắt của Hiệp hội giáo viên lớp học. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Hiệp hội giáo viên lớp học, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hiệp hội giáo viên lớp học trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của CALL TO ACTION được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài CALL TO ACTION, Hiệp hội giáo viên lớp học có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

CALL TO ACTION = Hiệp hội giáo viên lớp học

Tìm kiếm định nghĩa chung của CALL TO ACTION? CALL TO ACTION có nghĩa là Hiệp hội giáo viên lớp học. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của CALL TO ACTION trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của CALL TO ACTION bằng tiếng Anh: Hiệp hội giáo viên lớp học. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

CALL TO ACTION: Hiệp hội giáo viên lớp học

Ý nghĩa của CALL TO ACTION bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, CALL TO ACTION được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Hiệp hội giáo viên lớp học. Trang này là tất cả về từ viết tắt của CALL TO ACTION và ý nghĩa của nó là Hiệp hội giáo viên lớp học. Xin lưu ý rằng Hiệp hội giáo viên lớp học không phải là ý nghĩa duy chỉ của CALL TO ACTION. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của CALL TO ACTION, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của CALL TO ACTION từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Classroom Teachers Association

Ý nghĩa khác của CALL TO ACTION

Bên cạnh Hiệp hội giáo viên lớp học, CALL TO ACTION có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của CALL TO ACTION, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Hiệp hội giáo viên lớp học bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hiệp hội giáo viên lớp học bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.