PAHI: Hoạt động thể chất và sáng kiến y tế


PAHI có nghĩa là gì? PAHI là viết tắt của Hoạt động thể chất và sáng kiến y tế. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Hoạt động thể chất và sáng kiến y tế, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hoạt động thể chất và sáng kiến y tế trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của PAHI được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài PAHI, Hoạt động thể chất và sáng kiến y tế có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

PAHI = Hoạt động thể chất và sáng kiến y tế

Tìm kiếm định nghĩa chung của PAHI? PAHI có nghĩa là Hoạt động thể chất và sáng kiến y tế. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của PAHI trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của PAHI bằng tiếng Anh: Hoạt động thể chất và sáng kiến y tế. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

PAHI: Hoạt động thể chất và sáng kiến y tế

Ý nghĩa của PAHI bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, PAHI được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Hoạt động thể chất và sáng kiến y tế. Trang này là tất cả về từ viết tắt của PAHI và ý nghĩa của nó là Hoạt động thể chất và sáng kiến y tế. Xin lưu ý rằng Hoạt động thể chất và sáng kiến y tế không phải là ý nghĩa duy chỉ của PAHI. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của PAHI, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của PAHI từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Physical Activity and Health Initiative

Ý nghĩa khác của PAHI

Bên cạnh Hoạt động thể chất và sáng kiến y tế, PAHI có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của PAHI, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Hoạt động thể chất và sáng kiến y tế bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hoạt động thể chất và sáng kiến y tế bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.