CALL TO ACTION: Sắp xếp nhóm nhà thầu


CALL TO ACTION có nghĩa là gì? CALL TO ACTION là viết tắt của Sắp xếp nhóm nhà thầu. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Sắp xếp nhóm nhà thầu, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Sắp xếp nhóm nhà thầu trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của CALL TO ACTION được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài CALL TO ACTION, Sắp xếp nhóm nhà thầu có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

CALL TO ACTION = Sắp xếp nhóm nhà thầu

Tìm kiếm định nghĩa chung của CALL TO ACTION? CALL TO ACTION có nghĩa là Sắp xếp nhóm nhà thầu. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của CALL TO ACTION trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của CALL TO ACTION bằng tiếng Anh: Sắp xếp nhóm nhà thầu. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

CALL TO ACTION: Sắp xếp nhóm nhà thầu

Ý nghĩa của CALL TO ACTION bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, CALL TO ACTION được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Sắp xếp nhóm nhà thầu. Trang này là tất cả về từ viết tắt của CALL TO ACTION và ý nghĩa của nó là Sắp xếp nhóm nhà thầu. Xin lưu ý rằng Sắp xếp nhóm nhà thầu không phải là ý nghĩa duy chỉ của CALL TO ACTION. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của CALL TO ACTION, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của CALL TO ACTION từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Contractor Team Arrangement

Ý nghĩa khác của CALL TO ACTION

Bên cạnh Sắp xếp nhóm nhà thầu, CALL TO ACTION có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của CALL TO ACTION, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Sắp xếp nhóm nhà thầu bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Sắp xếp nhóm nhà thầu bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.